Hoang Vu

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +26,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +26,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +26,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +26,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +30,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +30,000

106

Găng Tay

Thể Lực +320,000

106

Nhẫn

Thể Lực +320,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, áp dụng Độc (DOT hệ số 50%) cho 2 kẻ địch bất kì trong 2 hiệp.

Miễn giảm sát thương sau cùng +30%. Sau khi giải phóng kỹ năng, giảm Hàng Sau địch 20% phòng thủ trong 2 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +25%. Sau khi giải phóng kỹ năng, áp dụng Cắt Máu (DOT hệ số 50%) cho 2 kẻ địch bất kì trong 2 hiệp.

Nhạy bén +20000. Tỷ lệ cứu viện +20%.

Last updated