Hayate Gekko

  • Lực tay: 39.000 (39%)

  • Nhanh nhẹn: 35.000 (35%)

  • Tinh thần: 39.000 (39%)

  • Thể lực: 320.000 (32%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn lực tay, nhạy bén và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 75% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 112% tốc độ, 30% lực công và 25% sát thương sau cùng, tăng bản thân và hàng sau phe ta 15% hợp kích và giảm hàng giữa địch 15% tỷ lệ thành công khống chế. Bản thân bỏ qua 50% phòng thủ và tỷ lệ thành công khống chế của địch. Bản thân bỏ qua 150% phản thương. Miễn dịch Tàn Phế, Giảm Nộ và Chủng Tử Vong.

  • Thức Tỉnh Lần 1: Giảm toàn quân địch 40% hệ số trị liệu.

Kỹ năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 320% và gây thêm Huyễn Công hệ số 120% (Tướng này gây cả 2 loại dame Vật Lý và Huyễn). Xóa toàn quân địch hiệu ứng tăng ích. Áp dụng Cắt Máu (DOT hệ số 130%) trong 2 hiệp và khiến hàng đầu/giữa địch vào trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp. Đưa bản thân vào trạng thái siêu né trong 2 hiệp và đồng thời có 30% áp dụng Né Nhanh cho hàng sau phe ta trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 Nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Tàn Phế: CC cứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Cắt Máu: DOT mềm

Nghịch Phong: Giảm 30% kháng khống chế và hệ số trị liệu, Không Thể Xua Tan.

Last updated