Yaksa

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +67,500

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +67,500

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +67,500

106

Nón

No Limit

vật phòng +67,500

106

Giáp

No Limit

vật phòng +67,500

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +67,500

106

Giày

No Limit

tốc độ +67,500

106

Đai

No Limit

thể lực +675,000

Set Bonus

  • 2 món: Nhạy bén +10000. HP +30%. Sau khi tấn công, sát thương tăng thêm 20%.

  • 4 món: Nhạy bén +23000. Lực công +30%. Tỷ lệ miễn thương +40%. Sau khi tung kỹ năng, khiến 1 kẻ địch bất kỳ dính Độc Thực trong 2 hiệp.

  • 6 món: Nhạy bén +25000. Tỷ lệ tổn thương 40%. Giảm công địch +30%. Sau khi tung kỹ năng, giảm 2 kẻ địch bất kỳ 40% khả năng hồi phục (không thể xóa)

Last updated