Debuff

Tên

Chi tiết

Debuff cứng

Giảm 30% kháng khống chế và hệ số trị liệu

Debuff cứng

Tốc độ và phòng thủ giảm 40% và không thể nhận được bất kì buff nào

Debuff cứng

Chết ngay lập tức khi đến lượt

Debuff cứng

Không thể hành động, trừ 30% máu hiện tại

Debuff cứng

Không thể hồi máu

Giảm hồi máu theo phần trăm

Giảm tỷ lệ kháng bạo theo phần trăm

Giảm lực công theo phần trăm

Giảm lực phòng theo phần trăm

Giảm tốc độ theo phần trăm

Giảm tỷ lệ chính xác theo phần trăm

Giảm tỷ lệ né tránh theo phần trăm

Giảm tỷ lệ đỡ đòn theo phần trăm

Giảm tỷ lệ miễn thương theo phần trăm

Giảm phe địch tỷ lệ thành công khống chế theo phần trăm

Giảm tỷ lệ hợp kích theo phần trăm

Giảm hệ số kỹ năng theo phần trăm

Giảm tỷ lệ sát thương theo phần trăm

Giảm tỷ lệ cứu viện theo phần trăm

Không thể nhận Buff

Giảm tỷ lệ phá kích theo phần trăm

Không thể hồi nộ

Giảm sát thương sau cùng theo phần trăm

Last updated