Utakata

  • Lực tay: 22.000 (22%)

  • Nhanh nhẹn: 38.000 (38%)

  • Tinh thần: 40.000 (40%)

  • Thể lực: 450.000 (45%)

Thiên phú

  • Bẩm sinh tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng tất cả đồng minh 116% tốc độ và 30% lực công, tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy 50% phòng thủ và 30% kháng khống chế. Tăng hàng đầu/giữa/sau lần lượt 30%/30%/50% HP. Giảm kẻ địch mang ngũ hành HoảLôi 40% tỷ lệ tổn thương. Sau khi bị tấn công, khiến kẻ tấn công vào trạng thái Suy Yếu trong 1 hiệp và có 35% tỷ lệ gây Băng Phong cho kẻ tấn công trong 2 hiệp. Bản thân bỏ qua Siêu Né. Miễn dịch Băng Phong, Phong Ngục và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng bản thân 40% phòng thủ và miễn dịch 40% giảm thủ địch.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%, gây thêm sát thương xuyên thấu hệ số 40%. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp. Khiến kẻ địch có HP thấp nhất vào trạng thái Độc Phong trong 2 hiệp. Gây Chảy Máu và Quy Nhất (2 DOT hệ số 120%) cho tất cả kẻ địch trong 2 hiệp. Tăng hàng đầu/giữa đồng minh 40% tốc độ và lực công trong 2 hiệp. Giảm kẻ địch mang ngũ hành Hoả 50% tỷ lệ miễn thương và kẻ địch mang ngũ hành Lôi 40% lực công trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể bị xóa.

Băng Phong và Phong Ngục: CC cứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)].

Ngịch Phong: Giảm 30% Kháng khống chế và hệ số Hồi Phục. Không thể xua tan.

Độc Phong: Không thể hành động. Trừ 30% máu hiện tại. Không thể xua tan.

Chảy Máu và Quy Nhất: DOT mềm.

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Last updated