Uzumaki Boruto

  • Lực tay: 40.000 (40%)

  • Nhanh nhẹn: 41.000 (41%)

  • Tinh thần: 25.000 (25%)

  • Thể lực: 440.000 (44%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 116% tốc độ, 40% HP, 25% lực công và 20% kháng khống chế. Tăng đồng minh mang ngũ hành Phong 25% tỷ lệ miễn thương, đồng minh mang ngũ hành Thủy 40% phòng thủ, đồng minh mang ngũ hành Hỏa 20% miễn giảm sát thương sau cùng. Giảm toàn quân địch 35% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ hợp kích. Với mỗi 10% HP mất, tăng đồng minh 5% miễn giảm sát thương sau cùng và 10% phòng thủ. Bản thân bỏ qua địch 55% tỷ lệ thành công khống chế. Bản thân có sẵn 120% tỷ lệ né tránh (Có Thể Vượt Giới Hạn). Miễn dịch Giảm Nộ, Phong Ngục và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Sau khi bị tấn công, có 30% xóa hiệu ứng bất lợi cho đồng minh mang ngũ hành Phong.

Kỹ năng

  • Tấn công 2 kẻ địch bất kỳ hệ số 480%. Gây Phong Ngục cho kẻ địch có HP cao nhất trong 2 hiệp. Đưa hàng sau phe địch vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp. Giảm toàn quân địch 35% lực công và 50% khả năng hồi phục trong 2 hiệp. Đưa toàn quân ta vào trạng thái Siêu Né trong 2 hiệp. Đưa hàng sau phe ta vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Phong Ngục: CC cứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Last updated