Sasuke&Sakura

  • Lực tay: 14.000 (13%)

  • Nhanh nhẹn: 16.000 (14%)

  • Tinh thần: 16.000 (14%)

  • Thể lực: 150.000 (17%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 50% tốc độ, 40% tỷ lệ tổn thương và 35% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 35% tốc độ, 15% tỷ lệ tổn thương và 10% tỷ lệ miễn thương thêm. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Nguyền Rủa kẻ tấn công và hồi bản thân 100 nộ. Miễn nhiễm với Mù và Hỗn Loạn.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 60% tỷ lệ gây Nguyền Rủa và Cấm Kỹ kẻ địch trong 2 hiệp. Giảm kẻ địch 30% tỷ lệ cứu viện trong 2 hiệp và 20% phòng thủ trong 1 hiệp. Tăng hàng giữa đồng minh 25% phòng thủ và tỷ lệ miễn thưởng trong 1 hiệp. Hồi HP đồng minh hệ số 150%. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Cấm Kỹ (CC mềm): Không thể tung kỹ năng

Nguyền Rủa: CC mềm

Mù: CC cứng

Last updated