Vylon

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +59,500

106

Dây Chuyền

Lực Tay +59,500

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +59,500

106

Hộ Phù

Tinh Thần +59,500

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +59,500

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +59,500

106

Găng Tay

Thể Lực +595,000

106

Nhẫn

Thể Lực +595,000

Set Bonus

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +15%. Miễn giảm sát thương sau cùng +15%. Kháng khống chế +15%.

HP +50%. Kháng khống chế +30%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +35%. Kháng khống chế +30%.

Giảm công địch +25%. Kháng khống chế +15%.

Full Set Bonus

Miễn dịch giảm thủ +35%. Giảm công địch +5%.

Last updated