Nagato&Itachi

  • Lực tay: 24.000 (24%)

  • Nhanh nhẹn: 22.000 (22%)

  • Tinh thần: 22.000 (22%)

  • Thể lực: 280.000 (28%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn thể lực và lực tay theo tỷ lệ phần trăm. Bẩm sinh có 60% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Bỏ qua phòng thủ kẻ địch. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 45% tốc độ và giảm hàng sau kẻ địch 20% lực công, tăng hàng đầu/giữa đồng minh 30% tỷ lệ miễn thương và hàng sau đồng minh 30% HP. Khi bị tấn công, 60% xóa hiệu ứng bất lợi bản thân. Miễn nhiễm với Băng Phong và Mù.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 300%. Có 70% tỷ lệ gây Chấn Nhiếp hoặc Điểm Huyệt kẻ địch trong 2 hiệp. Tăng hàng sau đồng minh 30% tỷ lệ miễn thương và tỷ lệ hợp kích. Giảm hàng giữa/sau kẻ địch 20% tỷ lệ tổn thương và quân địch 50% tỷ lệ né tránh trong 2 hiệp. Áp dụng Miễn Khống Chế cho 1 đồng minh bất kỳ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Băng Phong và Mù: CC cứng

Chấn Nhiếp và Điểm Huyệt: CC mềm

Last updated