Otsutsuki Jigen

  • Lực tay: 44000 (44%)

  • Nhanh nhẹn: 42000 (42%)

  • Tinh thần: 22000 (22%)

  • Thể lực: 420000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực (60%). Bẩm sinh có 86% tốc độ, 80% tỷ lệ tổn thương và 60% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương, 30% sát thương sau cùng và 45% HP. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy, Thổ Lôi 25% kháng khống chế, 30% lực công và 30% miễn dịch giảm thủ. Giảm toàn quân địch 30% lực công, 45% tỷ lệ hợp kích. Sau khi bị tấn công, 100% giải hiệu ứng bất lợi của bản thân và 30% xóa hiệu ứng tăng ích của 2 kẻ địch bất kỳ. Tấn công bỏ qua Siêu Né, Né Nhanh và 9% Giảm Công Địch. Bản thân bỏ qua địch 55% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Miễn dịch Chủng Tử Vong, Độc Phong và Suy Yếu.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng Hashirama&Madara đồng minh 20% tỷ lệ miễn thương.

Kỹ năng

  • Đánh Thường: Tấn công toàn quân địch hệ số 100%. Gây thêm sát thương xuyên thấu hệ số 80% (Vật Công). Áp dụng Phẫn Diệt hệ số 70% lên toàn quân địch trong 2 hiệp. Hồi HP toàn quân ta hệ số 100%. Có 50% đưa hàng giữa phe ta vào trạng thái Bá Thể trong 2 hiệp. Khiến hàng giữa kẻ địch vào trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp và khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 nộ.

  • Kỹ Năng Nộ: Tấn công toàn quân địch hệ số 390%. Hồi HP toàn quân ta hệ số 100%. Đưa 1 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Bá Thể trong 2 hiệp.Đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp. Đưa 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Độc Thực trong 2 hiệp. Đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Phong Độn hệ số 10% trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng tăng ích của toàn quân địch. Hồi toàn quân ta 30 nộ (trừ bản thân)

Chi Tiết Hiệu Ứng

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Độc Phong: Trừ 30% hiện tại. Không thể hành động. Không thể xua tan.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào).

Phẫn Diệt: DOT cứng

Bá Thể: Miễn dịch hiệu ứng bất lợi. Không thể xua tan.

Nghịch Phong: Giảm 30% kháng khống chế và hệ số trị liệu, Không thể xua yan.

Độc Thực: Giảm 30% tỷ lệ miễn thương và miễn giảm sát thương sau cùng. Không thể xua tan.

Liên Kết: Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn).

Phong Độn: Miễn dịch công địch. Không thể xóa

Last updated