Uchiha Sakura

  • Lực tay: 17.000 (17%)

  • Nhanh nhẹn: 20.000 (20%)

  • Tinh thần: 20.000 (20%)

  • Thể lực: 210.000 (21%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 65% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 55% tốc độ, 20% lực công và 30% HP. Khi bị tấn công, có 80% tỷ lệ gây Mù kẻ tấn công trong 1 hiệp. Miễn nhiễm với Tử Vong Chủng và Giam Cầm.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%.Có 60% tỷ lệ gây Sốc hoặc Thạch Hóa kẻ thù trong 2 hiệp. Tăng đồng minh 25% tỷ lệ miễn thương. Giảm kẻ địch 30% phòng thủ và tỷ lệ cứu viện trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng bất lợi của đồng minh. Hồi bản thân 100 nộ, hồi đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Sốc: CC mềm

Thạch Hóa (CC mềm): Không thể hành động. Không nhận sát thương

Giam Cầm: CC cứng

Last updated