Summer Terumi Mei

  • Lực tay: 23000 (23%)

  • Nhanh nhẹn: 40000 (40%)

  • Tinh thần: 40000 (40%)

  • Thể lực: 420000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn Nhạy Bén, Thể Lực và Tinh Thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng tất cả đồng minh 116% tốc độ và 30% HP. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy 40% tỷ lệ tổn thương, 30% sát thương sau cùng và 40% phòng thủ. Giảm toàn quân địch 40% khả năng hồi phục và 30% lực công. Sau khi bị tấn công, tăng bản thân 10% tốc độ trong 2 hiệp. Bỏ qua địch 30% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Tấn công bỏ qua Siêu Né. Miễn dịch Mê Hoặc, Hỗn Loạn và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Sau khi bị tấn công, có 40% đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp. Bỏ qua địch 50% phòng thủ.

Kỹ năng

  • Tấn công Hàng Đầu kẻ địch với hệ số 760%, gây sát thương hệ số 350% với kẻ địch có máu thấp nhất và gây sát thương xuyên thấu hệ số 150% (Huyễn Công) với kẻ địch có máu cao nhất (Hàng Đầu cao nhất thì nhận luôn sát thương này). Gây Mê Hoặc cho kẻ địch bất kỳ trong 2 hiệp và có 90% tỷ lệ gây Băng Phong hoặc Giam Cầm trong 2 hiệp. Hồi HP tất cả đồng minh hệ số 120%. Đưa hàng sau kẻ địch vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp. Tăng tất cả đồng minh mang ngũ hành Thủy 30% Kháng Khống Chế và 50% phòng thủ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Băng Phong và Giam Cầm: CC cứng

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào)

Last updated