Uchiha Hikari

  • Lực tay: 22.000 (22%)

  • Nhanh nhẹn: 42.000 (42%)

  • Tinh thần: 40.000 (40%)

  • Thể lực: 460.000 (46%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 92% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 80% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 35% HP, 30% lực công và 40% miễn giảm sát thương sau cùng. Tăng đồng minh mang ngũ hành Lôi, Thủy Thổ 25% kháng khống chế, 50% phòng thủ và 45% miễn dịch giảm thủ. Giảm toàn quân địch 30% lực công và 45% tỷ lệ hợp kích. Miễn dịch Hỗn Loạn, Mê Hoặc, Chủng Tử Vong, Giảm Nộ và Suy Yếu.

  • Thức tỉnh lần 1: Khi bị tấn công, có 35% xóa hiệu ứng tăng ích của 2 kẻ địch bất kỳ

Kỹ năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 300%. Có 90% tỷ lệ vào trạng thái Nguyền Tu (tạm dịch) trong 2 hiệp. Đưa 1 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Bá Thể trong 2 hiệp. Đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp. Đưa 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Độc Thực trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng bất lợi cho toàn phe ta. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Nguyền Tu: Không thể hành động, giảm 20% tỷ lệ đỡ đòn và không thể xóa.

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường).

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Bá Thể: Miễn dịch hiệu ứng bất lợi. Không thể xóa.

Liên Kết: Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn).

Độc Thực: Giảm 30% tỷ lệ miễn thương và miễn giảm sát thương sau cùng. Không thể xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)].

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xóa.

Last updated