Han

  • Lực tay: 43.000 (43%)

  • Nhanh nhẹn: 41.000 (41%)

  • Tinh thần: 22.000 (22%)

  • Thể lực: 440.000 (44%)

Thiên phú

  • Tăng lượng nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 35% HP, 30% lực công và 25% sát thương sau cùng. Tăng đồng minh mang ngũ hành Phong Lôi 25% tỷ lệ thành công khống chế và 40% tỷ lệ miễn thương. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy Thổ 40% tỷ lệ tổn thương, 30% tỷ lệ phá kích. Tăng đồng minh mang ngũ hành Hỏa 30% miễn giảm sát thương sau cùng, 30% tỷ lệ bạo kích và 40% sát thương bạo kích. Giảm toàn quân địch 30% lực công. Tấn công bỏ qua Siêu Né và 7% Giảm Công Địch. Bỏ qua địch 55% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Miễn dịch Chủng Tử Vong, Độc Phong, Suy Yếu, Tàn Phế và Giảm Nộ.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng Jinchuriki đồng minh 20% kháng khống chế và 40% phòng thủ

Kỹ năng

  • Tấn công hệ số 600% lên kẻ địch có tỷ lệ miễn thương cao nhất và gây sát thương xuyên thấu hệ số 80% (Vật Lý) lên kẻ địch có HP cao nhất. Hồi HP toàn quân ta hệ số 50%. Đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp. Có 50% đưa bản thân vào trạng thái Bá Thể trong 2 hiệp. Xua tan hiệu ứng tăng ích toàn quân địch. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Tàn Phế: CC cứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Độc Phong: Không thể hành động. Trừ 30% HP hiện tại. Không thể xua tan.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Liên Kết: Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn).

Bá Thể: Miễn dịch hiệu ứng bất lợi. Không thể xua tan.

Last updated