Snow Sakura

  • Lực Tay: 25000 (25%)

  • Nhanh nhẹn: 41000 (41%)

  • Tinh Thần: 42000 (42%)

  • Thể Lực: 420000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 75% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 116% tốc độ, 30% HP và 30% tỷ lệ thành công khống chế. Tăng ninja nam phe ta 30% tỷ lệ tổn thương. Giảm ninja nam phe địch 30% phòng thủ. Giảm toàn quân địch 30% tỷ lệ miễn thương và 40% tỷ lệ đỡ đòn. Bản thân bỏ qua địch 150% Phản Thương. Miễn dịch Băng Phong, Độc Phong và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng toàn phe ta 20% tỷ lệ bạo kích. Bỏ qua Siêu Né.

Kỹ năng

  • Tấn công hàng đầu/giữa/sau phe địch hệ số lần lượt 500%/200%/200%. Có 150% tỷ lệ khiến kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Mê Hoặc trong 2 hiệp. Đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp. Đưa hàng giữa đồng minh vào trạng thái Phá Phong trong 2 hiệp. Khiến ninja nữ phe địch vào trạng thái Độc Thực trong 2 hiệp. Xoá hiệu ứng bất lợi cho toàn quân ta. Hồi bản thân 68 nộ và đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Độc Phong: Không thể hành động. Trừ 30% HP hiện tại. Không thể xua tan.

Băng Phong: CC cứng

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan.

Độc Thực: Giảm 30% tỷ lệ miễn thương và miễn giảm sát thương sau cùng. Không thể xua tan.

Last updated