Tsunade&Mei

  • Lực tay: 15.000 (15%)

  • Nhanh nhẹn: 16.000 (16%)

  • Tinh thần: 16.000 (16%)

  • Thể lực: 190.000 (19%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 55% tốc độ, 45% tỷ lệ tổn thương và 40% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 45% tốc độ, giảm hàng giữa/sau kẻ địch 25% huyễn phòng và giảm quân địch 40% tỷ lệ cứu viện. Khi chết, tăng đồng minh 45% tốc độ và 25% lực công trong 3 hiệp. Miễn nhiễm Choáng và Nguyền Rủa.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 60% tỷ lệ gây Mù hoặc Tê liệt kẻ địch trong 2 hiệp. Áp dụng Thuẫn Cuồng Nộ cho đồng minh trong 2 hiệp và Cấm Hồi Nộ cho kẻ địch trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Thuẫn Cuồng Nộ: Sát thương gây ra thêm 30%. Không thể xóa

Choáng và Nguyền Rủa, Tê Liệt: CC mềm

Mù: CC cứng

Last updated