Otsutsuki

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +42,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +42,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +42,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +42,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +42,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +42,000

106

Găng Tay

Thể Lực +420,000

106

Nhẫn

Thể Lực +420,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +22%. Sau khi bị tấn công, tăng bản thân 20% tốc độ trong 1 hiệp.

Nhạy bén +22000. Lực công +20%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Thể Lực +50000. Giảm thủ địch +20%.

Tỷ lệ tổn thương +25%. Kháng khống chế +20%.

Last updated