Kakashi&Gai

  • Lực tay: 15.000 (13%)

  • Nhanh nhẹn: 11.000 (11%)

  • Tinh thần: 11.000 (11%)

  • Thể lực: 120.000 (15%)

Thiên phú

  • Tăng lương lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 45% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương và 35% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 25% tốc độ, 20% tỷ lệ miễn thương và giảm hàng sau kẻ địch 30% tỷ lệ tổn thương. Khi bị tấn công, gây Choáng kẻ tấn công trong 1 hiệp. Miễn nhiễm với Tê Liệt, Giảm Nộ và Chấn Nhiếp.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Áp dụng Chủng Tử Vong cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên và 50% tỷ lệ áp dụng Chủng Tử Vong cho một kẻ địch ngẫu nhiên khác. Bản thân bị Choáng trong 1 hiệp. Tăng đồng minh 15% tỷ lệ tổn thương. Hồi bản thân và đồng minh 50 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Choáng, Tê Liệt, Chấn Nhiếp: CC mềm

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Last updated