Swimsuit Tsunade

  • Lực tay: 24.000 (24%)

  • Nhanh nhẹn: 26.000 (26%)

  • Tinh thần: 26.000 (26%)

  • Thể lực: 280.000 (28%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 75% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 85% tốc độ đồng minh. Giảm quân địch 20% tỷ lệ miễn thương. Khi bị tấn công, có 50% tỷ lệ để để xóa hiệu ứng bất lợi bản thân. Khi chết, xóa hiệu ứng bất lợi cho đồng minh. Miễn dịch với Mù, Choáng và Chủng Tử Vong.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch với hệ số 300%. Có 70% tỷ lệ gây Mù và Choáng kẻ địch trong 2 hiệp, tăng hàng giữa đồng minh 30% phòng thủ và tất cả đồng minh 30% tỷ lệ miễn thương. Giảm kẻ địch khả năng hồi phục đi 100% trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Choáng: CC mềm

Mù: CC cứng

Last updated