Reanimated Hanzou

  • Lực tay: 40.000 (40%)

  • Nhanh nhẹn: 38.000 (38%)

  • Tinh thần: 25.000 (25%)

  • Thể lực: 420.000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 112% tốc độ, 30% tỷ lệ miễn thương, 30% HP, 30% sát thương Xuyên Thấu và 60% phòng thủ. Tăng đồng minh mang ngũ hành HỏaThủy 30% tỷ lệ tổn thương, 30% lực công và miễn giảm 20% sát thương sau cùng. Giảm toàn quân địch 20% tỷ lệ đỡ đòn và 20% tỷ lệ bạo kích. Bản thân có 55% kháng khống chế và bỏ qua 150% Phản Thương. Miễn dịch Giam Cầm, Băng Phong và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Miễn dịch 50% giảm thủ địch. Sau khi bị tấn công, xóa hiệu ứng bất lợi cho 2 đồng minh bất kỳ và có 80% hồi 30 điểm nộ cho đồng minh mang ngũ hành Thủy.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 360%. Áp dụng Độc, Bạo Liệt và Chảy Máu cho toàn quân địch (3 DOT hệ số 120%) và gây Độc Thực trong 2 hiệp. Đưa đồng minh vào trạng thái Bạo Viêm trong 2 hiệp và hồi đồng HP đồng minh hệ số 120%. Xóa toàn quân địch hiệu ứng tăng ích và địch không thể nhận hiệu ứng tăng ích trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Băng Phong và Giam Cầm: CC cứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Độc, Bạo Liệt và Chảy Máu: DOT mềm

Độc Thực: Giảm 30% tỷ lệ miễn thương và miễn giảm sát thương sau cùng. Không thể xua tan.

Bạo Viêm: Tăng 30% tỷ lệ tổn thương và sát thương sau cùng. Không thể xua tan.

Sát Thương Xuyên Thấu: Loại sát thương chỉ bị ảnh hưởng bởi Miễn Giảm Sát Thương Xuyên Thấu (tức là miễn thương, phòng thủ, v.v không thể giảm sát thương Xuyên Thấu nhận vào).

Last updated