Tử Môn Gai

  • Lực tay: 29.000 (29%)

  • Nhanh nhẹn: 26.000 (26%)

  • Tinh thần: 26.000 (26%)

  • Thể lực: 300.000 (30%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 78% tốc độ, 55% tỷ lệ tổn thương và 55% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 48% tốc độ và hàng sau quân địch 25% lực công. Tăng hàng giữa/sau HP thêm 30%. Bản thân có 40% kháng khống chế. Khi chết, có 90% tỷ lệ gây Hỗn Loạn kẻ địch trong 2 hiệp. Miễn nhiễm với Cấm Hồi Nộ và Băng Phong.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 320%. Có 80% tỷ lệ gây Thạch Hóa và Cấm Hồi Nộ trong 2 hiệp. Giảm kẻ địch 30% tỷ lệ miễn thương và 40% tỷ lệ cứu viện trong 2 hiệp. Tăng hàng giữa đồng minh 20% lực công và hàng sau đồng minh 15% tốc độ trong 2 hiệp, xóa hiệu ứng bất lợi của 2 đồng minh ngẫu nhiên. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Thạch Hóa (CC mềm): Không thể hành động. Không nhận sát thương

Băng Phong: CC cứng

Last updated