Hotaru

  • Lực tay: 40.000 (40%)

  • Nhanh nhẹn: 38.000 (38%)

  • Tinh thần: 25.000 (25%)

  • Thể lực: 420.000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn lực tay, nhạy bén và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 112% tốc độ, 25% tỷ lệ tổn thương, HP hàng đầu/giữa/sau lần lượt 30%/30%/40% và phòng thủ hàng đầu/giữa/sau lần lượt 35%/35%/50%. Giảm toàn quân địch 30% lực công. Bản thân bỏ qua địch 10% lực công, phe địch tỷ lệ thành công khống chế 55%, miễn dịch Phản Thương hệ số 150%. Miễn dịch Hỗn Loạn, Mê Hoặc và Tử Vong Chủng.

  • Thức tỉnh lần 1: Khi bị tấn công, có 30% đưa hàng sau đồng minh vào trạng Siêu Né trong 2 hiệp, tăng tất cả đồng minh tỷ lệ hồi phục thêm 40%.

Kỹ năng

  • Đánh thường: Tấn công 3 kẻ địch bất kỳ hệ số 450%, xóa toàn quân địch hiệu ứng tăng ích, khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Mê Hoặc trong 2 hiệp và có 35% khiến 1 kẻ địch khác vào trạng thái Mê Hoặc trong 2 hiệp. Khiên toàn bộ kẻ địch dính Trừ Tà (DOT hệ số 120%) trong 2 hiệp. Giảm toàn quân địch tỷ lệ phá kích 30% trong 2 hiệp.

  • Kỹ năng nộ: Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%, khiến kẻ địch dính Phẫn Diệt (DOT hệ số 120%) và không thể nhận hiệu ứng tăng ích trong 2 hiệp. Hồi HP tất cả đồng minh hệ số 100% và tăng 3 đồng minh bất kỳ 500% phòng thủ trong 2 hiệp. Giảm quân địch 30% lực công trong 2 hiệp. Hồi tất cả đồng minh (trừ bản thân) 100 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương. Có thể xóa.

Trừ Tà: DOT mềm

Phẫn Diệt: DOT cứng

Last updated