Uzumaki Menma

  • Lực Tay: 20000 (20%)

  • Nhanh nhẹn: 42000 (42%)

  • Tinh thần: 40000 (40%)

  • Thể lực: 480000 (48%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 92% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 75% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 30% HP và 30% lực công. Tăng đồng minh mang ngũ hành Lôi, ThổThủy 25% kháng khống chế. Giảm toàn quân địch 30% lực công, 40% tỷ lệ tổn thương và 30% sát thương bạo kích. Sau khi bị tấn công, hồi HP đồng minh hệ số 40% và có 30% xua tan hiệu ứng tăng ích của 2 kẻ địch bất kỳ. Tăng bản thân 30% HP và 30% phòng thủ. Miễn dịch Hỗn Loạn, Mê Hoặc và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Sau khi bị tấn công, có 30% xua tan hiệu ứng bất lợi cho 2 đồng minh bất kỳ. Miễn dịch Băng Phong.

Kỹ năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 250%. Có 90% tỷ lệ gây Giam Cầm trong 2 hiệp. Khiến 1 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Độc Phong trong 2 hiệp. Đưa hàng giữa phe ta vào trạng thái Phá Phong trong 2 hiệp. Đưa hàng sau phe ta vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp. Giảm toàn quân địch 30% lực công và 30% sát thương sau cùng trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Giam Cầm: CC cứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường).

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Băng Phong: CC cứng.

Độc Phong: Không thể hành động. Trừ 30% HP hiện tại. Không thể xua tan.

Liên Kết: Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn).

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan.

Last updated