Naruto&Hinata

  • Lực tay: 13.000 (11%)

  • Nhanh nhẹn: 11.000 (10%)

  • Tinh thần: 11.000 (10%)

  • Thể lực: 100.000 (13%)

Thiên phú

  • Tăng lực tay và nhạy bén theo phần trăm. Bẩm sinh có 40% tốc độ, 30% tỷ lệ tổn thương và 25% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm quân địch 20% tốc độ và 30% lực công. Với mỗi 15% HP mất, tăng bản thân 6% tỷ lệ miễn thương. Miễn nhiễm Choáng, Thạch Hóa và Chấn Nhiếp.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 320%. Có 65% tỷ lệ gây Đuổi kẻ địch trong 2 hiệp. Áp dụng Bạo Liệt (DOT hệ số 100%) trong 1 hiệp. Tăng hàng sau đồng minh 30% lực công và giảm kẻ địch 30% phòng thủ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ và hồi đồng minh 50 nộ.

Last updated