Kawaki

  • Lực tay: 43000 (43%)

  • Nhanh nhẹn: 40000 (40%)

  • Tinh thần: 25000 (25%)

  • Thể lực: 420000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 116% tốc độ, 30% HP, 30% lực công và 30% tỷ lệ tổn thương. Tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy 30% tỷ lệ thành công khống chế và 30% tỷ lệ phá kích. Tăng 40% tỷ lệ miễn thương và 40% phòng thủ cho Naruto Baryon, Naruko, Toshirou, Thánh Đản Itachi, Sakura Băng Tuyết và Yugao Uzuki. Giảm toàn quân địch 30% lực công. Bản thân bỏ qua địch 55% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Miễn dịch Chủng Tử Vong, Độc Phong và Suy Yếu.

  • Thức tỉnh lần 1: Sau khi bị tấn công, có 25% xóa hiệu ứng bất lợi cho toàn quân.

Kỹ năng

  • Tấn công toàn quân địch hệ số 200%. Đưa hàng đầu/giữa phe địch vào trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp. Đưa toàn quân ta vào trạng thái Thuẫn Cuồng Nộ trong 2 hiệp. Đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp. Có 30% đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Thiên Thủ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Độc Phong: Trừ 30% hiện tại. Không thể hành động. Không thể xua tan.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Ngịch Phong: Giảm 30% Kháng khống chế và hệ số Hồi Phục. Không thể xua tan.

Thuẫn Cuồng Nộ: Tăng sát thương gây ra thêm 30%. Không thể xóa.

Thiên Thủ: Không nhận sát thương. Không thể xóa.

Liên Kết: Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt giới hạn).

Last updated