Phá Thiên

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +32,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +32,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +32,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +30,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +30,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +32,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +32,000

106

Đai

No Limit

thể lực +350,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ hợp kích +20%. Tỷ lệ tổn thương +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +18000. Lực công +20%. Miễn giảm sát thương sau cùng +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +25000. Tỷ lệ miễn thương +40%. Sau khi bị tấn công, có 40% đưa bản thân vào trạng thái Siêu Né trong 1 hiệp.

Last updated