Minato Cửu Vĩ

  • Lực tay: 22.000 (22%)

  • Nhanh nhẹn: 42.000 (42%)

  • Tinh thần: 45.000 (45%)

  • Thể lực: 410.000 (41%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm (60%). Bẩm sinh có 92% tốc độ, 75% tỷ lệ tổn thương và 65% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 116% tốc độ, 30% HP, 30% lực công và 35% miễn dịch S.Đỡ đòn. Tăng đồng minh mang ngũ hành Phong Thủy 30% tỷ lệ thành công khống chế. Giảm toàn quân địch 60% tỷ lệ miễn thương và 40% tỷ lệ đỡ đòn. Bản thân miễn dịch 150% Phản Thương. Tấn công bỏ qua Siêu Né và Né Nhanh. Miễn dịch Tàn Phế, Giảm Nộ và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh lần 1: Tăng Kushina đồng minh 30% tỷ lệ tổn thương và Naruto đồng minh 40% phòng thủ.

Kỹ năng

  • Tấn công 1 kẻ địch bất kỳ hệ số 600%. Có 50% đưa bản thân vào trạng thái Né Nhanh trong 2 hiệp và có 50% đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Siêu Né trong 2 hiệp. Đưa hàng giữa phe ta vào trạng thái Phá Phong trong 2 hiệp. Khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Nghịch Phong trong 2 hiệp và khiến 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Độc Thực trong 2 hiệp. Xóa hiệu ứng bất lợi cho toàn phe ta (trừ bản thân). Hồi bản thân 100 nộ và đồng minh 50 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Siêu Né: Né toàn bộ sát thương và hiệu ứng. Có thể xóa.

Né Nhanh: Né toàn bộ sát thương và hiệu ứng. Không thể xóa.

Tàn Phế: CC cứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)].

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan.

Nghịch Phong: Giảm 30% kháng khống chế và hệ số trị liệu, Không Thể Xóa.

Độc Thực: Giảm 30% tỷ lệ miễn thương và miễn giảm sát thương sau cùng. Không thể xua tan.

Last updated