Yugao Uzuki

  • Lực tay: 28.000 (28%)

  • Nhanh nhẹn: 38.000 (38%)

  • Tinh thần: 37.000 (37 %)

  • Thể lực: 420.000 (42%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, tinh thần và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 92% tốc độ, 65% tỉ lệ tổn thương và 60% tỉ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 116% tốc độ và 35% tỉ lệ phá kích (có thể đột phá giới hạn), tỉ lệ tổn thương 40%/40%/20% lần lượt hàng đầu/giữa/sau và toàn quân ta 70% tỉ lệ chính xác. Giảm hàng giữa địch 15% tỷ lệ kháng khống chế và giảm phe địch 30% tỉ lệ miễn thương và bỏ qua 150% Phản Thương. Miễn dịch Băng Phong, Hỗn Loạn và Tử Vong Chủng.

  • Thiên phú thức tỉnh lv1: Tăng 40% Huyễn Công cho hàng giữa phe ta.

Kỹ năng

  • Tấn công hàng đầu/giữa/sau tương ứng hệ số 500/300/300%, có 90% tỷ lệ gây Đuổi kẻ địch trong 2 hiệp, đưa hàng đầu quân địch vào trạng thái Suy Yếu trong 2 hiệp. Đưa hàng giữa đồng minh vào trang thái Phá Phong trong 2 hiệp, xóa hiệu ứng bất lợi phe ta. Giảm toàn quân địch phòng thủ 40% trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, hồi phe ta trừ bản thân 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Băng Phong: CC cứng

Mê Hoặc: Tăng 120% tỷ lệ tổn thương và sát thương gây ra. Hỗn Loạn và không thế xua tan.

Suy Yếu: Giảm 40% tốc độ và phòng thủ. Không thể nhận hiệu ứng tăng ích. Không thể xua tan.

Phá Phong: Tăng 30% lực công và phòng thủ. Không thể xua tan

Đuổi: CC mềm

Last updated