Buff

Tên

Chi Tiết

Phá Phong

Buff cứng

Tăng lực công và phòng thủ 30%

Buff cứng

Miễn nhận sát thương

Buff cứng

Chỉ nhận 30% sát thương

Buff cứng

Sát thương gây ra thêm 30%

Buff cứng

Không thể hồi nộ, tăng 15% tỷ lệ thành công khống chế và 15% tỷ lệ kháng khống chế

Tăng lực công theo tỷ lệ phần trăm

Tăng tỷ lệ tổn thương theo phần trăm

Tăng tỷ lệ đỡ đòn theo phần trăm

Tăng tỷ lệ né tránh theo phần trăm

Tăng tỷ lệ chính xác theo phần trăm

Tăng tốc độ theo phần trăm

Tăng phòng thủ theo phần trăm

Tăng tỷ lệ bạo kích theo phần trăm

Tăng tỷ lệ hợp kích theo phần trăm

Tăng tỷ lệ cứu viện theo phần trăm

Tăng tỷ lệ miễn thương theo phần trăm

Không bị hiệu ứng Choáng

Tăng phe ta tỷ lệ thành công khống chế theo phần trăm

Không bị dính hiệu ứng khống chế

Miễn dịch tử vong chủng

Hồi HP theo tỷ lệ phần trăm sau mỗi lượt

Né mọi sát thương nhận vao

Buff cứng

Né mọi sát thương nhận vào, debuff và tất cả các loại hiệu ứng khống chế

Tăng phe ta tỷ lệ phá kích theo phần trăm

Buff cứng

Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và tỷ lệ đỡ đòn (có thể vượt qua giới hạn)

Last updated