Vụ Ẩn

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +52,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +52,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +52,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +52,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +54,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +54,000

106

Găng Tay

Thể Lực +530,000

106

Nhẫn

Thể Lực +530,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%. Sau khi bị tấn công, có 50% gây sát thương xuyên thấu hệ số 20% cho kẻ địch ngẫu nhiên.

Lực công +20%. Tỷ lệ phá kích +20% (Có thể vượt giới hạn)

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +30%. Sau khi bị tấn công giảm toàn bộ quân địch 30% tỷ lệ hợp kích trong 2 hiệp.

Kháng khống chế +30%. Sau khi bị tấn công, giảm toàn quân địch tỷ lệ thành công kỹ năng khống chế 20%.

Full Set Bonus

Giảm công địch +25%, tỷ lệ miễn thương +30%.

Last updated