Sakura

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +60,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +60,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +60,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +60,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +60,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +60,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +60,000

106

Đai

No Limit

thể lực +600,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ tổn thương +40%. Nhạy bén +22000. Sau khi giải phóng kĩ năng, đưa 2 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Thuẫn Cuồng Nộ (Sát thương gây ra tăng thêm 30%) trong 2 hiệp.

  • 4 món: Lực công +20%. Sau khi giải phóng kĩ năng, áp dụng Phẫn Diệt (DOT hệ số 120%) cho 2 kẻ địch bất kỳ và tăng cho 2 đồng minh bất kỳ 40% tỷ lệ bạo kích (có thể đột phá giới hạn) trong 2 hiệp.

  • 6 món: Nhạy bén +30000. Giảm công địch +25%. Sau khi giải phóng kĩ năng, đưa 2 kẻ địch bất kỳ vào trạng thái Ý Chí Đau Khổ (Không thể nhận hiệu ứng tăng ích) và có 50% đưa bản thân vào trạng thái Thiên Thủ (Miễn nhận sát thương. Không thể xua tan) trong 2 hiệp.

Last updated