Nadeshiko Shizuka

  • Lực tay: 50.000 (50%)

  • Nhanh nhẹn: 35.000 (35%)

  • Tinh thần: 27.000 (27%)

  • Thể lực: 330.000 (33%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, lực tay và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 50% tỷ lệ miễn thương và 70% tỷ lệ tổn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 112% tốc độ, 20% HP và tỷ lệ tổn thương hàng đầu/giữa/sau tương ứng 20%/30%/ 40%. Tăng tất cả các đồng minh Nữ 30% lực công, giảm kẻ địch Nam 40% tỷ lệ miễn thương và phòng thủ. Sau khi chết, áp dụng DOT hệ số 250% cho kẻ địch Nam và giảm lực công của chúng đi 60%. Bỏ qua địch 50% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Miễn dịch với Mù và Hỗn Loạn.

  • Thức tỉnh cấp 1: Tăng ninja Nữ bên ta 10% tỷ lệ thành công khống chế.

  • Thức tỉnh cấp 2: Khi bị tấn công, 70% xóa hiệu ứng tăng ích của ninja nam phe địch

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%, gây thêm sát thương hệ số 200% đối với kẻ địch Nam, có 100% tỷ lệ gây khống chế ninja nam phe địch trong 2 hiệp (Mù hoặc Giam Cầm và Đuổi hoặc Tê liệt). Giảm kẻ địch 40 nộ và hồi HP đồng minh hệ số 120% trong 2 hiệp. Giảm 40% tỷ lệ cứu viện và 15% tốc độ kẻ địch trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Tê Liệt và Đuổi: CC mềm

Mù và Giam Cầm: CC cứng

Last updated