Goku

  • Lực tay: 31000 (31%)

  • Nhanh nhẹn: 29000 (29%)

  • Tinh thần: 29000 (29%)

  • Thể lực: 330000 (32%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và thể lực theo phần trăm. Bẩm sinh có 81% tốc độ, 65% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng toàn quân ta 100% tốc độ và 35% HP. Giảm toàn quân địch 30% lực công. Sau khi bị tấn công có 50% hồi toàn quân ta 20 điểm nộ và có 50% tỷ lệ gây Giam Cầm kẻ tấn công trong 1 hiệp. Bản thân bỏ qua địch 50% tỷ lệ thành công khống chế. Miễn dịch Giảm Nộ, Giam Cầm và Chủng Tử Vong.

Kỹ năng

  • Đánh Thường: Tấn công toàn quân địch hệ số 300%, và gây thêm sát thương hệ số 250% với kẻ địch thấp máu nhất. Có 80% đưa 3 đồng minh bất kỳ vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 1 hiệp. Giảm toàn quân địch 30 điểm nộ. Hồi HP đồng minh hệ số 120%. Giảm toàn quân địch 25% phòng thủ trong 2 hiệp. Tăng đồng minh 40% phòng thủ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)].

Giam Cầm: CC cứng

Last updated