Sasuke&Itachi

  • Lực tay: 11.000 (10%)

  • Nhanh nhẹn: 13.000 (11%)

  • Tinh thần: 14.000 (12%)

  • Thể lực: 90.000 (13%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 45% tốc độ, 25% tỷ lệ miễn thương và 35% tỷ lệ tổn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 25% tốc độ và giảm hàng sau quân địch 30% huyễn phòng. Miễn nhiễm Cấm Kỹ, Choáng và Chấn Nhiếp.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Hồi HP đồng minh hệ số 150%. Có 65% tỷ lệ gây Tê liệt kẻ địch trong 2 hiệp. Áp dụng Thiêu Nướng (DOT hệ số 120%) trong 1 hiệp. Tăng hàng giữa đồng minh 30% tỷ lệ cứu viện trong 1 hiệp. Giảm phe địch 30% tỷ lệ hợp kích trong 1 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ và tất cả đồng minh 50 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Cấm Kỹ (CC mềm): Không thể tung kỹ năng

Choáng và Chấn Nhiếp: CC mềm

Thiêu Nướng: DOT mềm

Last updated