Ashura

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +45,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +45,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +45,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +45,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +47,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +47,000

106

Găng Tay

Thể Lực +460,000

106

Nhẫn

Thể Lực +460,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Vật công +15%. Kháng khống chế +40%.

Vật công +15%. HP +30%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Vật công +15%. Tỷ lệ miễn thương +30%.

Vật công +15%. Sau khi giải phóng kỹ năng. xóa hiệu ứng bất lợi Hàng Sau.

Full Set Bonus

Sau khi bị tấn công, có 30% đưa bản thân vào trạng thái Né Nhanh.

Last updated