Phá Thiên

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +32,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +32,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +32,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +32,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +36,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +36,000

106

Găng Tay

Thể Lực +360,000

106

Nhẫn

Thể Lực +360,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ miễn thương +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +20%.

Nhạy bén +20000. Lực công +15%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Tỷ lệ tổn thương +20%. Sau khi giải phóng kỹ năng, sát thương sau cùng +20%.

Tỷ lệ cứu viện +20%. Tỷ lệ miễn thương +20%.

Last updated