Chiến Thần R1

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

1 CS

Nón

Lực Tay +60,000

1 CS

Dây Chuyền

Lực Tay +60,000

1 CS

Ngọc Bội

Tinh Thần +60,000

1 CS

Hộ Phù

Tinh Thần +60,000

1 CS

Vòng Tay

Nhạy Bén +60,000

1 CS

Lắc Tay

Nhạy Bén +60,000

1 CS

Găng Tay

Thể Lực +600,000

1 CS

Nhẫn

Thể Lực +600,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Lực tay +40000. Lực công +25%. Kháng khống chế +40%. Tỷ lệ miễn thương +5%.

Tinh Thần +40000. Lực công +25%.Tỷ lệ tổn thương +30%.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Nhạy bén +40000. Lực công +25%. Tỷ lệ miễn thương +25%. Tỷ lệ thành công khống chế +10%.

Thể lực +90000. HP +30%. Tỷ lệ thành công khống chế +30%. Miễn giảm sát thương sau cùng +5%

Full Set Bonus

Giảm công địch +30%. Giảm thủ địch +30%. Tỷ lệ tổn thương +25%. Tỷ lệ miễn thương +25%. Kháng khống chế +30%. Sau khi tấn công, sát thương thêm +5%. HP +5%

Last updated