Sasuke&Naruto

  • Lực tay: 38.000 (38%)

  • Nhanh nhẹn: 35.000 (35%)

  • Tinh thần: 27.000 (27%)

  • Thể lực: 450.000 (45%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén, thể lực và lực tay theo phần trăm. Bẩm sinh có 86% tốc độ, 70% tỷ lệ tổn thương và 60% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng phe ta 110% tốc độ, 40% HP và 30% lực công. Giảm phe địch 30% lực công. Khi bị tấn công, cho bản thân và đồng minh thấp máu nhất vào trạng thái Liên Kết trong 2 hiệp. Bỏ qua phe địch 55% tỷ lệ thành công khống chế và 150% Phản Thương. Miễn dịch Giam Cầm, Tử Vong Chủng và Mù.

  • Thiên phú thức tỉnh lv 1: tăng bản thân 10% lực công và tỷ lệ tổn thương.

Kỹ năng

  • Tấn Công Thường: Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 330%, đưa hàng sau đồng minh vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp, có 100% tỷ lệ gây Chủng Tử Vong cho 2 kẻ địch ngẫu nhiên, có 25% gây thêm Chủng Tử Vong cho 1 kẻ thù. Xóa hiệu ứng tăng ích của kẻ địch, áp dụng Cấm Hồi Máu lên hàng đầu/giữa kẻ thù, tăng bản thân 50% tốc độ bản thân và có 30% áp dụng Thuẫn Cuồng Nộ cho toàn đội trong 2 hiệp. Hồi tất cả các đồng minh (trừ bản thân) 50 nộ.

  • Tấn Công Nộ: Tấn công tất cả kẻ thù hệ số 330%, có 70% gây thêm sát thương xuyên thấu hệ số 50%, xóa hiệu ứng bất lợi cho tất cả đồng minh. Hồi HP đồng minh hệ số 150%, giảm phe địch 20% tốc độ và 40% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp. Tăng tất cả các đồng minh 30% tỷ lệ cứu viện và phòng thủ trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, đồng minh 30 nộ.

Last updated