Guren

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +57,500

106

Dây Chuyền

Lực Tay +57,500

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +57,500

106

Hộ Phù

Tinh Thần +57,500

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +57,500

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +57,500

106

Găng Tay

Thể Lực +575,000

106

Nhẫn

Thể Lực +575,000

Set Bonus

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%. Sau khi tung kỹ năng, có 40% đưa đồng minh mang ngũ hành Thủy vào trạng thái Miễn Khống Chế trong 2 hiệp. Sau khi bị tấn công, có 30% đưa đồng minh mang ngũ hành Thủy vào trạng thái Liên Kết [Tăng 35% tỷ lệ miễn thương, kháng khống chế và đỡ đòn (có thể vượt giới hạn). Không thể xua tan] trong 2 hiệp.

Lực công +30%. Sau khi tung kỹ năng, có 50% đưa kẻ địch vào trạng thái Nghịch Phong (Giảm 30% Kháng Khống Chế và hệ số Hồi Phục. Không thể xua tan) trong 2 hiệp. Sau khi bị tấn công, có 30% đưa đồng minh mang ngũ hành Thủy vào trạng thái Phong Độn hệ số 8% (Miễn dịch công địch. Không thể xua tan) trong 2 hiệp.

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Kháng khống chế +30%. Sau khi tung kỹ năng, xóa toàn quân địch hiệu ứng tăng ích. Sau khi bị tấn công, tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy 40% phòng thủ trong 2 hiệp.

HP +30%. Sau khi tung kỹ năng, đưa tất cả đồng minh mang ngũ hành Thủy vào trạng thái Thuẫn Cuồng Nộ (Sát thương gây ra thêm 30%. Không thể xua tan) trong 2 hiệp. Sau khi bị tấn công, tăng đồng minh mang ngũ hành Thủy 50% tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp.

Full Set Bonus

Giảm công địch +30%. Tỷ lệ miễn thương +40%.

Last updated