Hyuuga Hanabi

  • Lực tay: 22.000 (22%)

  • Nhanh nhẹn: 24.000 (24%)

  • Tinh thần: 24.000 (24%)

  • Thể lực: 260.000 (26%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 72% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 45% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 80% tốc độ và 20% tỷ lệ miễn thương. Giảm quân địch 20% lực công. Tăng bản thân 30% phòng thủ. Miễn nhiễm với Hỗn loạn và Mù.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 100% tỷ lệ gây Hỗn Loạn hoặc áp dụng Bạo Liệt (DOT hệ số 100%) kẻ địch trong 2 hiệp. Giảm hàng sau kẻ địch 30% tỷ lệ thành công khống chế trong 2 hiệp. Tăng hàng giữa/sau đồng minh 30% tỷ lệ tổn thương trong 2 hiệp. Giảm hàng giữa/sau quân địch 20% lực công trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Bạo Liệt: DOT mềm

Mù: CC cứng

Last updated