Akatsuki

Trang bịLevelLoạiHệThuộc tính

91

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +4,000

91

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +4,000

91

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +4,000

91

Nón

No Limit

vật phòng +1,300

91

Giáp

No Limit

vật phòng +1,300

91

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +2,600

91

Giày

No Limit

tốc độ +4,000

91

Đai

No Limit

thể lực +10,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ tổn thương +8%.

  • 4 món: Tỷ lệ miễn thương +6%. Nhạy bén +1000.

  • 6 món: Tỷ lệ hợp kích +8%.

Last updated