Hagoromo&Hamura

  • Lực tay: 21.000 (21%)

  • Nhanh nhẹn: 23.000 (23%)

  • Tinh thần: 23.000 (23%)

  • Thể lực: 250.000 (25%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 72% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng đồng minh 75% tốc độ và 30% tỷ lệ tổn thương, giảm quân địch 20% vật/huyễn phòng. Khi bị tấn công, 20% xóa hiệu ứng bất lợi bản thân. Miễn nhiễm Giam Cầm và Thạch Hóa.

Kỹ Năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch hệ số 300%. Có 70% tỷ lệ gây Mù và Thạch Hóa kẻ địch trong 2 hiệp. Tăng bản thân 500% phòng thủ trong 1 hiệp. Tăng hàng giữa đồng minh 20% lực công trong 2 hiệp. Giảm kẻ địch 40% tỷ lệ miễn thương trong 2 hiệp. Hồi bản thân 50 nộ, hồi đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Thạch Hóa (CC mềm): Không thể hành động. Không nhận sát thương

Giam Cầm và Mù: CC cứng

Last updated