Sunagakure

Trang SứcLevelLoạiThuộc Tính

106

Nón

Lực Tay +55,000

106

Dây Chuyền

Lực Tay +55,000

106

Ngọc Bội

Tinh Thần +55,000

106

Hộ Phù

Tinh Thần +55,000

106

Vòng Tay

Nhạy Bén +55,000

106

Lắc Tay

Nhạy Bén +55,000

106

Găng Tay

Thể Lực +550,000

106

Nhẫn

Thể Lực +550,000

Set Bonus

Lực TayTinh Thần

Cặp

Set Bonus

Lực tay +20,000. Miễn dịch Tàn Phế +60%. Tỷ lệ tổn thương +30%

Thể Lực +50,000. Miễn dịch Phong Ấn +60%. Tỷ lệ miễn thương +30%

Nhạy Bén

Thể Lực

Cặp

Set Bonus

Lực tay +20,000. Miễn dịch Tàn Phế +60%. Lực công +25%

Thể lực +50,000. Miễn dịch Phong Ấn +60%. HP +25%

Full Set Bonus

Giảm công địch +30%

Last updated