Temari

  • Lực tay: 26.000 (26%)

  • Nhanh nhẹn: 32.000 (32%)

  • Tinh thần: 32.000 (32%)

  • Thể lực: 320.000 (32%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 82% tốc độ, 60% tỷ lệ tổn thương và 50% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, giảm địch 50% tốc độ và 28% tỷ lệ miễn thương. Tăng phe ta 25% lực công, 30% tỷ lệ tổn thương và 80% tỷ lệ chính xác. Bỏ qua 20% lực công và 150% phản thương của địch. Miễn dịch Phong Ngục và Chủng Tử vong.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch với hệ số 330%. Có 80% tỷ lệ gây Phong Ngục (không thể hành động, không thể xua tan) địch trong 2 hiệp và áp dụng Phẫn Diệt (DOT hệ số 90%) (không thể xua tan) trong 2 hiệp. Tăng hàng giữa/sau 25% lực công và 30% tỷ lệ hợp kích, tăng hàng đầu 500% phòng ngự. Giảm phe địch 90% khả năng hồi HP. Hồi bản thân 68 nộ, đồng đội 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Phẫn Diệt: DOT cứng

Phong Ngục: CC cứng

Last updated