Miko Shion

  • Lực tay: 32.000 (30%)

  • Nhanh nhẹn: 36.000 (37%)

  • Tinh thần: 36.000 (37%)

  • Thể lực: 380.000 (36%)

Thiên phú

  • Tăng lượng lớn nhaạy bén và tinh thần theo phần trăm. Bẩm sinh có 90% tốc độ, 50% tỷ lệ tổn thương và 70% tỷ lệ miễn thương. Khi ninja này lên trận, tăng tốc độ của tất cả các đồng minh lên 115% và 30% HP. Giảm tất cả các đồng minh sát thương S.Đỡ Đồn nhận vào 15%/20%/25% (Hàng đầu/giữa/sau) và Giảm sát thương S.Bạo nhận vào 10%/15%/20% (Hàng đầu/giữa/sau). Giảm 30% tỷ lệ tổn thương và phòng thủ của phe địch. Mỗi 10% HP mất, giảm sát thương sau cùng của tất cả các đồng minh nhận vào (ngoại trừ bản thân) 5% và tăng 10% phòng thủ, sau khi bị tấn công phục hồi tất cả các đồng minh HP hệ số 70%. Miễn nhiễm Phong Ngục, Hỗn Loạn và Chủng Tử Vong.

  • Thức tỉnh cấp 1: Mỗi 10% HP mất, giảm kẻ thù tỷ lệ miễn thương 6%.

  • Thức tỉnh cấp 2: Khi bị tấn công, 40% cơ hội để xóa hiệu ứng bất lợi cho tất cả đồng minh.

Kỹ năng

  • Tấn công tất cả kẻ địch với hệ số 250%. Có 100% tỷ lệ gây Phong Ngục địch trong 2 hiệp (Không thể hành đồng, không thể xua tan.) Xóa hiệu ứng tăng ích hàng sau kẻ thù. Đồng thời tăng hàng đầu đồng minh 50% tỷ lệ tổn thương và 30% tỷ lệ miễn thương cho tất cả đồng minh trong 2 hiệp. Giảm hàng giữa/sau phe địch 30% tỷ lệ hợp kích và tỷ lệ thành công khống chế trong 2 hiệp. Hồi bản thân 68 nộ, đồng minh 30 nộ.

Chi Tiết Hiệu Ứng

Hỗn Loạn (CC mềm): Tấn công đồng minh (Đánh Thường)

Chủng Tử Vong: Chết ngay lập tức khi đến lượt [ngoài trừ lượt Hợp Kích (nhưng hợp kích vẫn tính lượt có thể lợi dụng Hợp Kích để giải Chủng Tử Vong)]

Phong Ngục: CC cứng

S.Đỡ đòn: Khi thực hiện đỡ đòn, sẽ trừ % HP của kẻ bị đỡ đòn bằng % S.Đỡ đòn sở hữu

S.Bạo: Khi gây sát thương bạo kích, sát thương đó sẽ trừ % HP hiện tại của kẻ địch bằng % S.Bạo sở hữu.

Last updated