Uchiha

Trang bịLevelLoạiHệThuộc Tính

106

Vũ Khí

Thể thuật

vật công +51,000

106

Vũ Khí

Nhẫn thuật

vật công +51,000

106

Vũ Khí

Huyễn thuật

huyễn công +51,000

106

Nón

No Limit

vật phòng +50,000

106

Giáp

No Limit

vật phòng +50,000

106

Áo Choàng

No Limit

huyễn phòng +50,000

106

Giày

No Limit

tốc độ +51,000

106

Đai

No Limit

thể lực +520,000

Set Bonus

  • 2 món: Tỷ lệ miễn thương +30%. HP +30%.

  • 4 món: Nhạy bén +20000. Tỷ lệ tổn thương +40%. Miễn giảm sát thương sau cùng +30%.

  • 6 món: Nhạy bén +28000. Giảm công địch +20%. Sau khi bị tấn công, có 35% đưa bản thân vào trạng thái Né Nhanh trong 1 hiệp.


Last updated